Klimaataanpak maakt ouderen onzeker in de huidige woonsituatie

Omdat de meeste ouderen in Son en Breugel in woningen van vóór 1975 wonen, zijn velen onzeker over hun toekomstige woonsituatie. Vragen zoals “kan ik nog wel met mijn huidige cv ketel verder” en “wat gaat het me kosten om straks niet in de kou te zitten” , zijn zeer begrijpelijk. In dit artikel geven wij weer wat […]

Gezocht: splitsbare koopwoningen

Win-win-win voor senioren, jongvolwassenen en Son en Breugel! De SeniorenRaad heeft met belangstelling kennis genomen van een initiatief van de in ons dorp gevestigde Stichting Statiegeld op Jeugd (SOJ) en wil daarom senioren in ons dorp daarover informeren. Son en Breugel vergrijst in snel tempo en dit gaat sneller dan in menig ander dorp onder […]

“Zorgwoning” in de breedste zin van het woord

Senioren die op zoek zijn naar een aanleun- of ouderenwoning, kunnen terecht op een speciale zoeksite: zorgwoning.nl. Naast die twee woontypes staan er ook serviceflats op en vrije plaatsen in verzorgings- en verpleegtehuizen van alle Nederlandse aanbieders. Het doel van zorgwoning.nl is: vraag en aanbod van zorgwoningen beter op elkaar te laten aansluiten. Uit onderzoek […]

Brandveilig leven

Weet u wat u daarvoor moet doen? Een van de onderwerpen die vaak de aandacht krijgen is: “Brandveilig leven”. Dat willen we natuurlijk allemaal. Maar weet u wat u moet doen als bijvoorbeeld: – in uw keuken de vlam in de pan slaat, – er in uw huis brand uitbreekt, – uw TV brand veroorzaakt, […]

Langer zelfstandig thuis wonen

Mantelzorgwoningen Het motto van de regering is: “Langer zelfstandig thuis wonen”. Hierop hebben bedrijven ingespeeld door het ontwikkelen van mantelzorgwoningen en zorgkamers, accommodaties die bij of aan bestaande woningen kunnen worden geplaatst. Daardoor kunnen mensen die door ouderdom of een handicap mantelzorg nodig hebben, wonen bij degenen die die zorg verlenen. De regering heeft het […]

Herkent u deze plek..?

Herkent u deze plek..? Inderdaad: Vroeger stond hier de nutsbasisschool aan de IJssellaan, mooi tussen het groen verscholen. Sinds de school verhuisd is en het schoolgebouw een aantal jaren geleden is afgebroken, heeft de natuur het terrein weer helemaal in bezit genomen. Plannen voor nieuwbouwwoningen zijn intussen vergevorderd en de verwachting is dat in 2019 […]

Son en Breugel beschikt over vereniging ‘SAMENBOUWEN.IN’

Onlangs werd in ons dorp de vereniging SAMEN BOUWEN.IN opgericht. Kees van der Meijden, voorzitter van de plaatselijke vereniging, is tegelijkertijd ook ambassadeur voor het (regionale) platform SAMEN BOUWEN.IN. Dit platform is de opvolger van het kortelings opgeheven SIR-55. Het platform SAMENBOUWEN.IN, notarieel opgericht op 31 januari 2017 jl., heeft zijn speelveld ten zuiden van […]