SENIORENRAAD MAAKT GRAAG KENNIS MET BETROKKEN VRIJWILLIGERS

 

Het coronavirus houdt ons allen bezig. Je hoofd staat er wellicht niet naar nu een tekst te lezen over een vacature voor vrijwilligerswerk. Omdat de Seniorenraad al lang zoekende is naar enkele vrijwilligers vragen wij toch jouw oprechte aandacht hiervoor.
Je helpt ons bovendien al door deze tekst eens te bespreken in uw omgeving. Welzijn en een goede zorgverlening zijn immers in ieders belang, maar voor de steeds grotere groep senioren zelfs van essentieel belang.

Wat doet de Seniorenraad?

De Seniorenraad Son en Breugel (opgericht in 2007) geeft advies aan de gemeente over het seniorenbeleid, is lid van de Adviesraad Sociaal Domein en werkt samen met andere organisaties, zoals het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform en de LEVgroep.
KBO Son, KBO Breugel en de PVGE zijn onderdeel van het bestuur van de Seniorenraad.

 

De raad is een organisatie van vrijwilligers uit alle geledingen van de senioren zelf en beoogt de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle senioren (55+) in onze gemeente te bevorderen. Binnen een aantal werkgroepen wordt doorlopend gewerkt aan belangenbehartiging en voorlichting.

Werkgroep Welzijn

De werkgroep Welzijn probeert het welbevinden van senioren te behouden en te bevorderen door het aanbieden van laagdrempelige activiteiten, zoals de wekelijkse koffie-ochtenden woensdag in Braecklant en vrijdag in De Boerderij. Hier kan men andere senioren ontmoeten. In de zomermaanden organiseert deze werkgroep al sinds 2012 met de LEVgroep én met medewerking van diverse organisaties in onze gemeente, de Senioren Zomer Activiteiten. Door het coronavirus zijn deze activiteiten tijdelijk stopgezet of afgelast, maar de werkgroep hoopt zo spoedig mogelijk na verruiming van alle maatregelen, weer volop senioren te kunnen samenbrengen. Voor de opstart van deze koffie-ochtenden is het zeer wenselijk dat de organisatorische ondersteuning versterkt wordt. Het gaat in dit geval dus niet om nieuwe gastheren of -vrouwen.

Werkgroepvoorzitter Els Voogt informeert je graag welke taken de gezochte vrijwilliger (m/v) op zich kan nemen of hoe de werkgroep ondersteund kan worden.
Haar telefoonnummer is (0499) 47 52 00. Haar e-mail: e.voogt7@upcmail.nl.

 

Werkgroep Zorg
De werkgroep Zorg houdt de vinger aan de pols met betrekking tot instanties als de Thuiszorg, het Zorgcentrum Berkenstaete, de Spoedpost in het Catharina Ziekenhuis en het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname). Het zal je de afgelopen periode in de pers niet ontgaan zijn, hoe actueel deze problematiek is in de gemeente Son en Breugel.


Voor de vacature(s) die we graag ingevuld zouden zien is vooral iemand (m/v), die werkzaam is (geweest) in de zorg, als vrijwilliger bijzonder welkom. Zijn/haar bijdrage zal vaak onderdeel uitmaken van onze samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein.

 

Voel je je aangesproken, kun je contact opnemen met:
– Jeroen Harbers, algemeen voorzitter a.i. Seniorenraad, bel of mail voorzitter@seniorenraadsonenbreugel.nl telefoonnummer 475639.