Verslag: Thema-avond “Regie over het eigen levenseinde”

Drukbezochte bijeenkomst in De Zwaan Regie over het eigen levenseinde Op maandagavond 23 september werd in De Zwaan een bijeenkomst gehouden over het onderwerp ‘Regie over het eigen levenseinde’. Deze was georganiseerd door de SeniorenRaad, in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Vier deskundigen bespraken diverse aspecten van dit onderwerp. De avond werd geleid […]

Veiligheid

In deze editie verschijnt het tweede artikel onder auspiciën van de gemeente betreffende veiligheidszaken in Son en Breugel. Reacties naar de auteur zijn welkom. Geef inbrekers geen kans! De zomer is bijna voorbij! En dus ook de vakantieperiode voor de meesten onder u. De zon kan nog volop schijnen en waarschijnlijk bent u wat vaker […]

Meer samenwerking op het gebied van veiligheid

Afgelopen jaar is er meerdere keren met Burgemeester Gaillard gesproken over de manier van samenwerken als het gaat om veiligheidsvoorlichting in onze gemeente. De SeniorenRaad heeft samen met SonenBreugelVerbindt, de gemeente en de politie besloten om hier verder mee aan de slag te gaan en de samenwerking te optimaliseren. Veiligheid is voor iedere dorpsbewoner, maar zeker ook voor […]

Verslag: Themamiddag en informatiemarkt Zorg en ondersteuning

De themamiddag en de informatiemarkt op 12 april in De Bongerd trok vele belangstellenden. Niet helemaal onverwacht want het onderwerp Zorg en ondersteuning aan thuiswonende senioren is van belang voor een grote groep bewoners van Son en Breugel. Niet alleen krijgt een steeds groter deel van de samenleving met de problemen van het ouder worden […]

VEILIGHEID in Son en Breugel

  Op 28 november 2018 behandelde de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad de Nota Integrale Veiligheid Son en Breugel 2019-2022. Deze nota vormt de basis voor de veiligheidsaanpak voor de komende vier jaren. De Seniorenraad vindt het verstandig in te spreken, opdat de onder de senioren bestaande wensen de nodige aandacht krijgen. Dit artikel […]

Inspraak Seniorenraad m.b.t. Nota integrale veiligheid Son en Breugel

Inspraak Seniorenraad bij commissie Algemene Zaken d.d. 28-11-2018 met betrekking tot de Nota integrale veiligheid Son en Breugel 2019 – 2022 Geachte voorzitter, dames en heren, Veiligheid is voor iedere dorpsbewoner, maar zeker ook voor senioren, van groot belang. De overheid heeft een zwaarwegende taak bij het tot stand brengen van de veiligheid van burgers. […]

Adviesraad Sociaal Domein Son en Breugel

31-3-2018 Alhoewel de Adviesraad veel werk verzet dat voor talloze senioren van groot belang is, zijn doelstelling en werkwijze niet erg bekend; vandaar dit artikel vol informatie over de Raad. In 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning ingevoerd. In 2015 zijn de Wmo en de bijbehorende taken overgeheveld naar de gemeente. In de wet is […]

Adviesraad Sociaal Domein Son en Breugel

Alhoewel de Adviesraad veel werk verzet dat voor talloze senioren van groot belang is, zijn doelstelling en werkwijze niet erg bekend; vandaar dit artikel vol informatie over de Raad. In 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning ingevoerd. In 2015 zijn de Wmo en de bijbehorende taken overgeheveld naar de gemeente. In de wet is opgenomen […]

Als je niet op tijd verhuist, kun je het niet meer….

Mijn vrouw en ik naderden de leeftijd van 70 jaar en we merkten aan onze kennissenkring dat verhuizen een te groot probleem kan worden als je te lang wacht. Dus… een appartement zoeken in de omgeving waar we wilden wonen. Eerst zoeken op internet en dan ter plaatse gaan kijken. We kozen voor het appartementencomplex […]