Verslag; Themamiddag Digitale zorg in de huisartsenpraktijk

Op 29 november 2019 is in De Bongerd een themamiddag gehouden over bovengenoemd onderwerp, georganiseerd door de Seniorenraad en het CG Platform. De belangstelling was groot, zelfs zo groot dat tientallen mensen niet toegelaten konden worden in de zaal omdat die al ruim honderd aanwezigen bevatte. De mensen die er niet meer in konden kregen […]

Noodopvang alleen realiseerbaar met meer samenwerking

Noodopvang alleen realiseerbaar met meer samenwerking Het komt regelmatig voor dat inwoners van Son en Breugel na een medisch incident onverwacht intensieve noodopvang nodig hebben. Het gaat hier om mensen die niet naar een ziekenhuis hoeven te gaan, maar zichzelf niet kunnen redden; om situaties waarin partner, familie, mantelzorgers of overige betrokkenen niet beschikbaar zijn […]

VEILIGHEID

In deze editie verschijnt het tweede artikel onder auspiciën van de gemeente betreffende veiligheidszaken in Son en Breugel. Reacties naar de auteur zijn welkom. Geef inbrekers geen kans! De zomer is bijna voorbij! En dus ook de vakantieperiode voor de meesten onder u. De zon kan nog volop schijnen en waarschijnlijk bent u wat vaker […]

Veiligheid in Son en Breugel

  Op 28 november 2018 behandelde de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad de Nota Integrale Veiligheid Son en Breugel 2019-2022. Deze nota vormt de basis voor de veiligheidsaanpak voor de komende vier jaren. De SeniorenRaad vindt het verstandig in te spreken, opdat de onder de senioren bestaande wensen de nodige aandacht krijgen. Dit artikel […]

Inspraak SeniorenRaad m.b.t. Nota integrale veiligheid Son en Breugel 2019-2022

Inspraak SeniorenRaad bij commissie Algemene Zaken d.d. 28-11-2018 met betrekking tot de Nota integrale veiligheid Son en Breugel 2019 – 2022 Geachte voorzitter, dames en heren, Veiligheid is voor iedere dorpsbewoner, maar zeker ook voor senioren, van groot belang. De overheid heeft een zwaarwegende taak bij het tot stand brengen van de veiligheid van burgers. […]