Enquête Seniorenraad omtrent de Bibliotheek in Son en Breugel

Zoals wellicht bekend inventariseert de werkgroep Enquêtes van de Seniorenraad door middel van een enquête periodiek de bestaande meningen en behoeftes onder de senioren van Son en Breugel. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een representatieve groep senioren, de deelnemers aan het “Seniorenpanel Son en Breugel”.
Onlangs werd door de werkgroep een enquête gehouden met als onderwerp de verwachtingen c.q. wensen van senioren ten aanzien van het aanbod en de faciliteiten van de bibliotheek in Son en Breugel. Aanleiding is een nieuwe overeenkomst tussen de gemeente en de bibliotheek welke in 2021 in werking zal treden. Bibliotheek Dommeldal is zeer benieuwd naar de uitslagen welke in september gepubliceerd zullen worden. Onder de deelnemers aan de enquête stelde de bibliotheek een aantal vouchers voor abonnementen beschikbaar.

Deze vouchers werden op maandag 15 juni met dank overhandigd aan een aantal vertegenwoordigers van de Seniorenraad – de heren Mees Dekker, René van Leeuwen en Dieter Steinbusch – door de directeur van Bibliotheek Dommeldal, de heer Luc Pruijn. Zij troffen elkaar, op gepaste (corona) afstand, voor de ingang van de vestiging in het Vestzaktheater.
De gelukkige winnaars kunnen hun prijs binnenkort tegemoet zien.

Wilt u ook deelnemen aan het Seniorenpanel en daarmee de representativiteit van de uitslagen verhogen en waarborgen? Stuur dan een e-mail met uw aanmelding naar:
seniorenpanel@seniorenraadsonenbreugel.nl.

U ontvangt dan de nodige informatie.