Regeling registratie deelnemers Seniorenpanel Son en Breugel

Artikel 1 Algemeen   Deze regeling is krachtens besluit van het bestuur van de Stichting Seniorenraad Son en Breugel (Seniorenraad) in zijn vergadering d.d. 10-9-2018 aan het Reglement van de Seniorenraad toegevoegd als bijlage 3 en maakt daardoor integraal onderdeel uit van dit Reglement. Artikel 2 Doelstelling   De Seniorenraad houdt een register bij van […]

Meer dan 20% van de senioren overweegt te verhuizen in de komende vijf jaar

De Seniorenraad Son en Breugel heeft met medewerking van SonenBreugelVerbindt in november/december 2017 een enquête gehouden over de woonwensen van senioren. In totaal zijn er 171 bruikbare reacties binnen gekomen. Een ambtenaar van de gemeente Son en Breugel heeft geassisteerd bij het opzetten en interpreteren. De enquête heeft geleid tot aanbevelingen aan B&W van Son […]

MEESTE SENIOREN TEVREDEN OVER HUN KOOP- OF HUURWONING!

31-12-2017 De enquête-deelnemers De Seniorenraad Son en Breugel en SonenBreugelVerbindt (SBV) hielden samen onlangs de enquête Woonwensen 55-plus. Het totaal aantal respondenten is 179, waarvan ca. 130 deelnemers aan het seniorenpanel. De overige respondenten reageerden op het verzenden van ca. 2.600 uitnodigingen aan alle deelnemers van SBV (waarvan velen nog geen 55 jaar zijn). Er […]

Dit voorjaar (april 2017) hield de Seniorenraad een enquête over de veiligheid in ons dorp.

Veiligheid Naar aanleiding van de voorjaarsenquête 2017 (Veiligheid) formuleerde de Seniorenraad enkele aanbevelingen en besprak deze met de gemeente en de politie. Camerabewaking Tom Thalhammer: “De politie presenteerde cijfers over criminele activiteiten op of rond de parkeerplaatsen 17 Septemberplein en achter de Rabobank gedurende de periode 2016 tot nu. Er is daar zo weinig criminaliteit, […]

Uitkomst enquête Veiligheid

9-6-2017 Senioren het meest ontevreden over bereikbaarheid politie en begaanbaarheid trottoirs. De Seniorenraad Son en Breugel hield onlangs een enquête over het onderwerp Veiligheid. Van de 185 deelnemers stuurde krap 60% de enquête ingevuld terug. Over de verkeersveiligheid (de 30 km/u-zones, de straatverlichting en het aantal verkeerslichten, rotondes en verkeersdrempels) zijn de respondenten merendeels tevreden. […]

Enquête Veiligheid en Aanbevelingen

18-5-2017 De uitslag van de onlangs onder het seniorenpanel gehouden enquête over veiligheid  is te lezen via onze rubriek ‘Downloads’. Ook de aanbevelingen aan het College van B&W van Son en Breugel. Hoe ziet de Seniorenraad de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel die aan de hand van de uitslag zijn gedaan, kunnen in ‘Downloads’ […]

Voorjaarsenquête: vragen over veiligheid

Onze voorjaarsenquête 2017 betreft het onderwerp Veiligheid, een veelomvattend begrip. We kunnen hierbij denken aan het werk van de politie, de brandweer en ambulances, die in acute situaties hulp bieden. Maar ook aan de verkeersveiligheid: hoe te oordelen over verkeerslichten, de maximum snelheid, trottoirs en voetgangersoversteekplaatsen? En weer een andere kwestie in dit verband is: […]

Standpunt Seniorenraad S&B m.b.t. uitkomsten enquête Mobiliteit

Inleiding In oktober 2016 is een enquête over mobiliteit in het seniorenpanel gehouden. Het onderwerp van de enquête is gekozen op verzoek van de werkgroep Mobiliteit, die samengesteld is uit vertegenwoordigers van de gemeente, de LEVgroep en maatschappelijke organisaties in Son en Breugel, waaronder de Seniorenraad. Deze werkgroep zal de uitkomsten gebruiken als input bij […]

Kwantitatieve uitslag enquête Woonwensen 55-plus (download

Het seniorenpanel van de Seniorenraad heeft onlangs in samenwerking met Son en Breugel Verbindt een enquête gehouden over “Woonwensen 55-plus”. De uitslag hiervan kunt u lezen in “Downloads” .

Enquête Informatie; Wat, waar hoe Conclusies en aanbevelingen

De deelnemers van het seniorenpanel hebben aangegeven hoe zij de informatievoorziening in Son en Breugel beoordelen. Nadat in een vorig artikel een aantal uitslagen zijn aangereikt worden nu de daaruit door de SeniorenRaad getrokken conclusies en aanbevelingen besproken. Geconcludeerd kan worden dat veel senioren informatie over veel lokale onderwerpen (heel) belangrijk vinden. Meer dan 90% […]