Seniorengids A-Z

Deze Seniorengids is samengesteld door de werkgroep Communicatie van de SeniorenRaad. Voor enkele onderwerpen is een beroep gedaan op de overige werkgroepen én externe specialisten. Ook in onze gemeente vormen de senioren die zich via de computer laten informeren een steeds groter wordende groep; vandaar deze digitale gids die het voordeel biedt dat deze doorlopend up-to-date kan worden gehouden.

De gids is een wegwijzer bij het vinden van diensten en organisaties in Son en Breugel, maar ook daarbuiten, met activiteiten waar u naar op zoek bent of uitleg over zaken waar u mee kunt worden geconfronteerd. De gekozen onderwerpen zijn veelal specifiek voor senioren. Algemene(re) informatie vindt u in de Gemeentegids Son en Breugel. Voor nadere inlichtingen zijn zoveel mogelijk contactgegevens toegevoegd van de betreffende instanties. Hoewel deze gids met de nodige zorg is samengesteld, kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend.

Mocht u naar aanleiding van de inhoud nog vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met de werkgroep Communicatie: gids@seniorenraadsonenbreugel.nl

Belangrijke telefoonnummers

Spoedgevallen: 1-1-2 voor politie, brandweer of ambulance
Geen spoed, landelijk telefoonnummer politie 0900-8844

Voor doven en slechthorenden met een teksttelefoon

  • spoed 0800-8112 in plaats van 112
  • landelijk tel.nr. politie 0900-1844

Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000, op werkdagen van 8.00 tot 24.00 uur, in weekeinde van 9.00 tot 17.00 uur.

Gemeente: (0499) 491 491

Storingsnummer gas en stroom: 0800-9009 (dag/nacht)