Seniorengids A-Z

Deze Seniorengids is samengesteld door de werkgroep Communicatie van de Seniorenraad. Voor enkele onderwerpen is een beroep gedaan op externe specialisten. Ook in onze gemeente vormen de senioren die zich via de computer laten informeren een steeds groter wordende groep; vandaar deze digitale gids die het voordeel biedt dat deze doorlopend up-to-date kan worden gehouden.

De gids is een wegwijzer bij het vinden van diensten en organisaties in Son en Breugel, maar ook daarbuiten, met activiteiten waar je naar op zoek bent of uitleg over zaken waar je mee kunt worden geconfronteerd. De gekozen onderwerpen zijn veelal specifiek voor senioren. Algemene(re) informatie vind je in de Gemeentegids c.q. het Akse Media Informatiemagazine Son en Breugel. Voor nadere inlichtingen zijn zoveel mogelijk contactgegevens toegevoegd van de betreffende instanties. Hoewel deze gids met de nodige zorg is samengesteld, kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend.

Mocht je naar aanleiding van de inhoud nog vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met de werkgroep Communicatie: gids@seniorenraadsonenbreugel.nl