Themaochtend “Bijna Thuis Huis MadeLief”

Op vrijdag 24 januari zal in De Boerderij de eerste themaochtend in 2020 van de werkgroep Welzijn en Zorg van de Seniorenraad plaatsvinden. Wederom met een bijzonder onderwerp, namelijk het “Bijna Thuis Huis Son en Breugel”, een huis met de welluidende naam MadeLief.

 

In april 2013 opende Bijna Thuis Huis Son en Breugel MadeLief haar deuren om inwoners uit Son en Breugel bij te staan tijdens hun laatste levensfase. Het betreft een kleinschalige voorziening voor palliatief terminale zorg. Een bijzonder initiatief met een mooi doel dat geheel door vrijwilligers wordt gerund en in stand gehouden.

 

De coördinatoren van MadeLief, Titia Braam en Bernadette Hillenaar, zullen u meenemen in de ontstaansgeschiedenis, de reden van bestaan, de mogelijkheden en de dagelijkse gang van zaken. Maar ook zakelijke aspecten zoals de financiering komen aan bod.

 

Een goed moment dus om kennis te nemen van dit bijzondere maatschappelijk initiatief.

 

De Boerderij is gemakkelijk te bereiken via het parkeerterrein van De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a, Breugel. De toegang is gratis; wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor een kopje koffie of thee. Iedereen, jong of oud, is van harte welkom. Aanvang 10.00 uur.