Vacatures en Speerpunten Seniorenraad

Vrijwilligers Seniorenraad
Alle bestuurs- en werkgroepleden verrichten hun taken niet alleen met enthousiasme maar ook vrijwillig. De beloning bestaat vooral uit het actief blijven, het meedenken in oplossingen, invloed hebben op je woonomgeving en nieuwe relaties aangaan.

Heb je kwaliteiten op het gebied van zorg, leidinggeven, penningmeesterschap, secretariaatswerkzaamheden, welzijn, mobiliteit, ben je een goede gastheer/-vrouw of weet je iets van webbeheer, trek de stoute schoenen eens aan en drink een kop koffie of thee met iemand van het bestuur of een werkgroep.

Voel je je aangesproken, kun je contact opnemen met:
– Jeroen Harbers, algemeen voorzitter a.i. Seniorenraad, bel of mail voorzitter@seniorenraadsonenbreugel.nl telefoonnummer 475639.

Speerpunten

Voor de komende tijd richt het bestuur van de Seniorenraad zich vooral op drie zaken:

  • Het inventariseren, initiëren, organiseren en verbeteren van tal van activiteiten en evenementen voor de leeftijdsgroep boven 55 jaar. Denk hierbij aan het verder uitwerken van de Senioren Zomer Activiteiten in samenwerking met de LEVgroep. Son en Breugel Verbindt en het Vestzaktheater, die deze zomer de Zwoele Senioren Zomer voor hun rekening namen, worden daarbij ook betrokken.
  • Verbreden van de basis voor adviezen en initiatieven. Via de werkgroep Enquêtes worden frequent onderwerpen voorgelegd om te meten hoe 55-plussers denken over voor hen relevante thema’s. Voor responsverhoging gaan we onderzoeken of de enquêtes in de toekomst ook via leden van de twee KBO’s en de PVGE in onze gemeente uitgezet kunnen worden en niet alleen via het huidige panel. Wie geen lid is van één van de drie organisaties kan zich aanmelden via seniorenpanel@seniorenraadsonenbreugel.nl. Zorg dat je stem dus ook meetelt!
  • Het versterken van de samenwerking tussen de besturen van KBO’s Son en Breugel en de PVGE-afdeling, met respect voor ieders eigen identiteit en zonder het streven te fuseren. Doel: een nog krachtiger geluid, zowel in de gevraagde als ongevraagde adviezen aan gemeente, woningbouwcorporaties en zorgverleners. De Seniorenraad is lid van de Adviesraad Sociaal Domein en werkt samen met andere organisaties zoals het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform en de LEVgroep.