Lezingen: Domotica en e-Health en Veilig thuis en onderweg

PVGE nodigt je uit uit voor 2 lezingen die, i.v.m. de nog steeds geldende maatregelen rond Corona, online zullen worden gehouden via Zoom:
Lezing 1: 28 april 14.00-15.00u
Titel: Domotica en e-Health

Samenvatting:
In de eerste lezing wordt een breed overzicht gegeven. In de tweede lezing wordt ingezoomd op een praktisch onderwerp. De moderne ontwikkelingen op het gebied van e-health en Domotica worden uitgelegd en de mogelijkheden die deze technologische ontwikkelingen bieden om langer zelfstandig te kunnen blijven, worden besproken. Daarbij wordt zowel aandacht gegeven aan de technologie die vandaag de dag al in gebruik is als aan de ontwikkelingen in de nabije toekomst. Tenslotte eindigd men met het onderwerp waar in de tweede lezing uitvoeriger op in gegaan wordt: hoe kunnen we ervoor zorgen dat je veilig bent als je alleen woont of onderweg bent.

Lezing 2: 26 mei 14.00-15.00u
Titel: Veilig thuis en onderweg, personenalarmering

Samenvatting:
Hierin wordt een Domotica-onderwerp verder uitgediept en met name de praktische kant: hoe kun je zelf hier mee aan de slag. Er worden methoden en technieken besproken om je veiligheid thuis en onderweg te vergroten als je alleen bent. Het gaat daarbij niet om inbraakbeveiliging, maar om middelen die ervoor kunnen zorgen dat je in geval van nood hulpverleners kunt waarschuwen. Onderwerpen die de revue passeren zijn: thuisalarmering en mobiele alarmering, valdetectie, leefstijlmonitoring, plaatsbepaling, manieren van hulpopvolging, kosten.

Sprekers zijn: Kees van Hee en Gerard van Loon, beiden wonende in Son en Breugel.

Aanmelding.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan: evenementen@pvge-sonenbreugel.nl. Je kunt je voor één of beide lezingen aanmelden. Dit duidelijk in de e-mail vermelden. Na aanmelding ontvangje een Zoomlink met instructies. Desgewenst kan er enkele dagen voor de lezing een oefen Zoomsessie georganiseerd worden voor degenen die nog geen ervaring hebben met online lezingen (oftewel Webinars). Heb je daar belangstelling voor, vermeld dat dan duidelijk in de e-mail.
Beide lezingen vinden plaats in het kader van de PVGE-activiteit “ Bevorderen van de digitale vaardigheden van de leden”, een project mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de RABObank. PVGE plant in het najaar verdere activiteiten in het kader van dit onderwerp. Hoe deze activiteiten worden vormgegeven is afhankelijk van de situatie omtrent de lockdown. Daarbij horen dan mogelijk ook de inloopmiddagen, georganiseerd door de Computergebruikersclub, waar men terecht kan met vragen over computerapparatuur en ook over tablets en smartphones. Ook zullen er nog cursussen voor beginners en gevorderden gegeven worden in het gebruik van verschillende apparatuur en onderwerpen, zoals het gebruik van DigiD en het omgaan met E-overheid.

Nadere informatie volgt hierover  in de komende nieuwsbrieven van PVGE.