“LATEN WE EEN BEETJE GOED VOOR ELKAAR ZORGEN”

Aan alle (Senioren) inwoners van Son en Breugel,

De verlengde maatregelen van de Regering nopen de  werkgroep Communicatie van de Seniorenraad uiteraard om goed na te denken over haar taak in deze bizarre tijd.

Kunnen wij nog iets voor je betekenen? Of jij misschien wel voor ons? Daarom het volgende:

Telefoonkring
Geen koffie-ochtenden………..Toch contact

Helaas zijn er nu geen door de werkgroep Welzijn georganiseerde koffie-ochtenden.
Daarom zijn de gastvrouwen een telefoonkring gestart. Alle gasten van wie het telefoonnummer bekend is, krijgen van de gastvrouwen regelmatig een telefoontje om te vragen hoe het met ze is. Dat wordt zeer gewaardeerd. Sommige gasten konden echter niet worden benaderd doordat hun telefoonnummer niet bekend is. Als je een van die gasten bent en u graag regelmatig door een van de dames van de telefoonkring wordt gebeld, kun je je telefoonnummer opgeven aan Els Voogt, per telefoon (0499) 47 52 00 of per e-mail e.voogt7@upcmail.nl   

Werkgroep Zorg
Een van de andere werkgroepen, Zorg, heeft vacatures die we graag ingevuld zouden zien. Daarover zou een heel artikel op deze pagina normaliter geen gek idee zijn geweest. Maar we begrijpen dat alle inwoners met interesse die in de Zorg werkzaam zijn, nu even geen tijd hebben om deze berichten te lezen. Gepensioneerden die nu wel zouden willen, kunnen nu ook weinig doen, want ook onze interne bijeenkomsten en vergaderingen zijn afgelast. Toch schrijven we er hier wel over, want je kunt er misschien wel over nadenken òf dit na het coronavirus niet iets zou zijn, waarvoor je je zelf zou kunnen en willen inzetten. Onze voorzitter a.i. Jeroen Harbers, is gelukkig nog wel in staat je telefonisch meer informatie over deze werkgroep te geven. Zijn nummer is 475639. Wil je liever mailen? voorzitter@seniorenraadsonenbreugel.nl brengt je in contact met hem.

Adviezen
In de grote wirwar van wetenschappelijke, politieke, medische en goed bedoelde maar vaak onbetrouwbare berichten hechten wij er grote waarde aan je erop te wijzen dat de echt betrouwbare informatie natuurlijk van ons RIVM komt. Ga daarom – als je vragen hebt – naar de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 of laat – indien je geen computer hebt – anderen voor je op deze pagina zoeken!! Een andere betrouwbare bron is natuurlijk ook de (Engelstalige) pagina van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization WHO) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.
Uw huisarts is uiteraard ook een betrouwbare – maar wellicht zwaar overbelaste – bron. Daarom kun je ook nog kijken naar de gezamenlijke adviezen van de Nederlandse huisartsen via de website https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus/ik-heb-mogelijk-nieuwe-coronavirus .

Tenslotte vanuit onze Werkgroep een hartelijk en welgemeend advies: houd je aan alle opgelegde maatregelen want dat is de enige manier om samen dit verwoestende virus te bestrijden. Het virus verspreidt zich namelijk niet zelf. Dat doen wij!!! En ook al wil je nog zo graag een ander (onder)steunen: houd afstand, bel of stuur een kaartje, doe boodschappen en klop op het raam (als dat kan) zodat men weet dat de tas voor de deur staat, etc, etc. Spreek je creativiteit daarin aan. Alleen door goed voor jezelf te zorgen, kun je nu ook iets voor anderen betekenen. Het lijkt de omgekeerde wereld, maar de wereld staat nu eenmaal ook op z’n kop.

We wensen je veel sterkte en hopen dat je goed op je zelf past. Tot in betere tijden,

Werkgroep Communicatie
Seniorenraad Son en Breugel