Wanneer is digitale techniek voor senioren succesvol?

Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft langdurig onderzoek gedaan naar het succesvol toepassen van moderne technologie bij senioren.

Dat blijkt een tijdrovend en moeizaam proces. De onderzoekers doen op dit gebied een viertal aanbevelingen:

  1. De inzet van technologische hulpmiddelen om langer thuis te wonen heeft alleen effect als dit gevraagd wordt door de senior zelf. Dus nooit ongevraagd aanbieden, laat staan opdringen.
  2. Senioren staan open voor technologische hulpmiddelen als deze echt goed en stap voor stap worden uitgelegd. Zo goed en zo lang totdat ze die zelf kunnen hanteren.
  3. Het is cruciaal dat het (digitale) hulpmiddel echt past bij de behoefte van de oudere. Dus begin met het onderzoeken van de behoefte.
  4. (Digitale) technologie werkt alleen met ondersteuning. Alleen een handleiding geven is dus zeker niet voldoende. De ondersteuning moet worden volgehouden totdat het gebruik routine is.

Bronvermelding: LUMC