COLUMN: VERTELLEN

Zolang de mens op aarde is, moet het begrip ‘vertellen’ hebben bestaan met als doel het doorgeven van informatie, nieuws en opvattingen. Het droeg bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Heel veel later, toen digitale informatie nog onbekend was, konden veel mensen niet lezen of schrijven. Kranten bestonden nog niet en om toch op de hoogte te worden gebracht van gebeurtenissen in hun stad of dorp werd gebruik gemaakt van een stads- of dorpsomroeper, die het aan hem verstrekte nieuws met luide stem op straat verkondigde.

 

Nu we ieder moment van de dag over wereldwijde informatie kunnen beschikken, is één vorm van het vertellen hetzelfde en erg geliefd gebleven: het vertellen of voorlezen van verhalen. Het kind dat met het favoriete boek dicht tegen je aan gaat zitten en ademloos luistert. Het liefst steeds weer hetzelfde boek, waarin het elke keer nieuwe dingen ontdekt. Het heerlijke voorlezen, niet te vervangen door welk beeldscherm dan ook! Veel zieken en slechtzienden genieten van vertellingen en voor wie van poëzie houdt, wat is mooier dan te luisteren naar een gedeclameerd gedicht.