COLUMN: Diefstalpreventie

De laatste tijd verschijnt regelmatig informatie over inbraakbeveiliging van de woning, speciaal over diefstalpreventie bij ouderen. Hoe goed de woning ook is beveiligd, er doet zich dikwijls een gelegenheid voor waarbij inbrekers op onvoorziene momenten toegang krijgen, bijvoorbeeld door insluiping of een babbeltruc. Meestal is men op zoek naar voorwerpen die goed verhandelbaar zijn. Gestolen pasjes kunnen snel worden geblokkeerd, een smartphone op afstand buiten werking gebracht. Echter sieraden staan hoog op het verlanglijstje; deze worden verhandeld of omgesmolten. Aangezien inbrekers meestal grote haast hebben, is het belangrijk dat de sieraden niet zomaar op een voor de hand liggende plek voor het grijpen liggen.

 

De politie heeft veel ervaring met dit soort diefstal en adviseert om de kostbaarheden niet op die plekken neer te leggen waar ze makkelijk te vinden zijn. Niet in een (geld)kistje dat zo kan worden meegenomen, maar – indien u dit bezit – in een kluisje. Zo niet, dan is het advies de sieraden niet bij elkaar op te bergen, maar op verschillende plaatsen en zo onzichtbaar mogelijk. Het bemoeilijkt het snelle wegnemen.