Wanneer is digitale techniek voor senioren succesvol?

Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft langdurig onderzoek gedaan naar het succesvol toepassen van moderne technologie bij senioren. Dat blijkt een tijdrovend en moeizaam proces. De onderzoekers doen op dit gebied een viertal aanbevelingen: De inzet van technologische hulpmiddelen om langer thuis te wonen heeft alleen effect als dit gevraagd wordt door de senior zelf. […]

Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig. Maar voor ouderen is het vaak extra vervelend. Zij hebben dikwijls meerdere aandoeningen tegelijkertijd en ouderen lopen meer risico op blijvend functieverlies als gevolg van de opname. Ziekenhuizen zijn dikwijls niet goed ingericht op zorg voor ouderen. De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG willen […]

WandelFit

Het is ondertussen bij iedereen wel bekend dat bewegen heel belangrijk is. In elk lijstje met dingen die je moet doen om het ontstaan van een bepaalde ziekte tegen te gaan, staat ‘bewegen’. Onder de naam ‘Wandelfit’ organiseren de LEVgroep en Fysiosport Son iedere donderdag de mogelijkheid om gezamenlijk te wandelen. In de bekendmaking van […]

Cursus Valpreventie

In een korte cursus van tien lessen richten wij ons op kracht, balans en loopvaardigheid. De cursus wordt verzorgd aan de hand van een handige thuishandleiding, zodat alle informatie en oefeningen thuis nog eens rustig bekeken kunnen worden. Tien weken lang, een keer in de week een half uur onder begeleiding oefenen. Daarnaast kunt u […]

Aan de wandel met een rollator

Heeft u al eens het advies gekregen om met een rollator te gaan lopen? Ik wel, maar, ik begin er nog niet aan. Dat berust op ijdelheid en een foutieve associatie. Ik verbind een rollator ten onrechte met voor oud aangezien worden en ik ben ijdel genoeg om nog voor jong versleten te willen worden. […]

Praktische tips om de kans op dementie te verkleinen

Veel onderzoekers geloven dat een deel van het aantal gevallen van dementie is te voorkomen. Het gaat dan om 5 tot 10% van de gevallen van dementie op latere leeftijd, na het 65e levensjaar (bij dementie voor het 65e levensjaar speelt erfelijkheid een zeer grote rol). In dit artikel vindt u de belangrijkste risicofactoren voor […]

Alarmnummer(s) op uw mobiele telefoon

Niemand hoopt een ongeluk te krijgen, maar mocht dat u overkomen, dan is het natuurlijk handig als het ambulancepersoneel of andere hulpverleners uw familie of andere naasten snel kunnen bereiken. Daarvoor bestaat een manier die internationaal gebruikelijk is. U moet daarvoor wel uw GSM-telefoon (“mobieltje”) bij u hebben met in het adresboek het nummer van […]

Ouderenmishandeling

Mishandeling in welke vorm dan ook, is aan de orde van de dag. Het onderwerp is dagelijks in het nieuws. We kijken er nauwelijks van op. Het lijkt bij het leven van alle dag te horen. Beelden in het TV nieuws, foto’s in de krant van de verschrikkingen elders in de wereld: we worden er […]

Stichting 2109: (h)erkenning van mensen met dementie

Iedere 7 seconden krijgt wereldwijd iemand de diagnose dementie te horen. Stichting 2109 wil (h)erkenning en begrip bewerkstelligen door middel van hun beeldmerk. Mensen met een zichtbare beperking worden direct herkend en krijgen hierdoor veelal begrip en, indien nodig, hulp van medeburgers. Dementie is echter niet zichtbaar van de buitenkant maar wel voelbaar van de […]

Eenzaamheid

Eenzaamheid is van alle tijden en is een gemoedstoestand die zich van jong tot oud wel eens doet gelden. Het is een subjectief begrip, want het wordt niet door iedereen, die in dezelfde omstandigheden verkeert, met dezelfde intensiteit ervaren. Zich af en toe eenzaam voelen is niet het probleem. Het wordt ernstiger als eenzaamheid zich […]