COVID-19 vaccinatie

“Hoe ging dat ?”  Meerdere mensen die weten dat ik tot de leeftijdsgroep behoor die als eerste werd gevaccineerd, vroegen mij: “Hoe ging dat ?” Hieronder mijn antwoord. Via mijn huisarts ontving ik de brief met de uitnodiging van het ondertussen welbekende RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor de vaccinatie tegen corona. Ik krijg […]

COLUMN: VERKIEZINGEN

Na een jaar corona, waarin o.a. het uitgaansleven en deelname aan het verenigingsleven gedwongen kwamen stil te liggen, gaat een vierjaarlijkse gebeurtenis zeker door. Iets waaraan iedere stemgerechtigde in volle vrijheid kan deelnemen: de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 17 maart a.s.*) Om aan een zo goed mogelijke spreiding van het aantal stemmers te voldoen is […]

Nieuw op onze websites 

          De grote ouderenorganisaties KBO Breugel, KBO Son, PVGE Son en Breugel en de Seniorenraad hebben allemaal hun eigen website met relevante informatie voor 55+-ers. Je hoeft geen lid te zijn om deze websites te bezoeken!!! Daarom nodigen wij je uit regelmatig kennis te nemen wat op onze websites wijzigt of […]

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE

Ligt de blauwe envelop weer op de mat? Via de ouderenbonden kunnen AOW-gerechtigden HULP krijgen BIJ de AANGIFTE. Zie het hoofdstuk BelastingTelefoon in de Seniorengids A-Z op deze site.

Beeldbellen met WhatsApp

Op de voor senioren interessante website www.beteroud.nl lazen we over een enquête uitgevoerd door het Zorg Innovatie Forum in de noordelijke provincies van ons land over het gebruik en wensen van digitale middelen en toepassingen door ouderen (65+). De meest geuite wens was om meer te weten over video- of beeldbellen met één of meerdere […]

COLUMN: VERTELLEN

Zolang de mens op aarde is, moet het begrip ‘vertellen’ hebben bestaan met als doel het doorgeven van informatie, nieuws en opvattingen. Het droeg bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Heel veel later, toen digitale informatie nog onbekend was, konden veel mensen niet lezen of schrijven. Kranten bestonden nog niet en om toch op de hoogte […]

“Ieder beetje telt”

Milieuzaken Een mooie zomerdag, vorig jaar juni. De tuin van La Sonnerie. Prachtig decor om afscheid te nemen van de oud-voorzitter van de werkgroep communicatie van de Seniorenraad: Peter Rotteveel. Als net nieuw lid zat ik een deel van de lunch naast Peter, want hij bleef zeer geïnteresseerd in ons wel en wee en dus […]

Oplichters vragen geld voor nepafspraak vaccinatie

Oplichters vragen geld voor nepafspraak vaccinatie: ‘Ik kan me wel voor mijn kop slaan’ EINDHOVEN – Nietsvermoedende ouderen bellen om een (nep-)afspraak voor vaccinatie te maken, en daar geld voor vragen. Een nieuwe vorm van oplichting. Een 73-jarige Eindhovense was het slachtoffer, en ze is niet de enige. ,,Als mensen ongerust zijn, trappen ze sneller […]

Begrijpelijke informatie over het coronavirus

Pharos is een landelijk expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Zij maken daarom alle informatie die beschikbaar is over corona begrijpelijk en dat in maar liefst 13 talen! De algemene informatie over het coronavirus is weer actueel. De voorlichting is aangepast na de persconferentie van 2 februari. Je vindt de informatie op […]

Aanpassing op: Nieuwe busdienstregelingen per 3-1-2021

Aanvulling op Aanpassingen Dienstregeling Busvervoer De lockdown in Nederland is verlengd tot 2 maart 2021. Het openbaar vervoer is tot die tijd alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. Dat heeft gevolgen voor de dienstregeling van de bussen in Brabant. Zo rijden alle Buurtbussen in heel Brabant tijdens de lockdown niet. Arriva rijdt in West- en Oost-Brabant […]