Enquête over de Bibliotheek in Son en Breugel

De werkgroep Enquêtes van de Seniorenraad inventariseert periodiek de bestaande meningen en behoeftes onder de senioren van Son en  Breugel. In mei werden bij een representatieve groep senioren de verwachtingen c.q. wensen ten aanzien van het aanbod en de faciliteiten van de bibliotheek in Son en Breugel voor de komende tijd geënquêteerd. Ongeveer 55% van […]

EEN PERSOONLIJK NOODPLAN

In de Nieuwsbrief van de PVGE lazen wij een interessant artikel over bovengenoemd onderwerp. Stel, je moet onverwachts snel je huis uit. Bijvoorbeeld door een onverwachte ziekenhuisopname, een brand of een gaslek. Wat neem je dan mee? Doe eens een test door te kijken wat je in één minuut verzamelt. Wat mis je dan allemaal […]

COLUMN: OUDEWIJVENZOMER

  Het is de periode tussen eind september en half november. Nu we nog aan het bijkomen zijn van een voor ons land ongekend zware hittegolf, – we schrijven dit half augustus – met daar bovenop de voor velen moeilijk te hanteren coronaregels, hopen we op nog een aantal weken met aangenaam zomerweer. Laten we […]

Link(s)

  Waar denkt u aan bij het lezen van dit woord? Van Dale geeft al 10 verschillende betekenissen; de website www.encyclo.nl weet zelfs 23 definities te geven. Maar uit al die definities kiezen we hier voor links, meervoud van link, een Engels leenwoord voor schakel of koppeling. Een woord dat in deze betekenis in 1974 […]

“LATEN WE EEN BEETJE GOED VOOR ELKAAR ZORGEN”

Aan alle (Senioren) inwoners van Son en Breugel, De verlengde maatregelen van de Regering met het vrijwel stilleggen van Nederland tot op zijn minst 1 juni nopen de  werkgroep Communicatie van de Seniorenraad uiteraard om goed na te denken over haar taak in deze bizarre tijd. We kunnen u niet anders informeren dan dat alle […]

SENIORENRAAD MAAKT GRAAG KENNIS MET BETROKKEN VRIJWILLIGERS

  Het coronavirus houdt ons allen bezig. Uw hoofd staat er wellicht niet naar nu een tekst te lezen over een vacature voor vrijwilligerswerk. Omdat de Seniorenraad al lang zoekende is naar enkele vrijwilligers vragen wij toch uw oprechte aandacht hiervoor. U helpt ons bovendien al door deze tekst eens te bespreken in uw omgeving. […]

Fietsen of wandelen in coronatijd

Door de keuze voor een intelligente lockdown is het in ons land gelukkig nog mogelijk je een beetje vrijelijk te bewegen. Nu het de betere kant op lijkt te gaan met het aantal nieuwe besmettingen wordt de roep om meer vrijheden groter. We hebben allemaal premier Rutte gehoord dat we toch vol moeten houden tot […]

De Seniorengids A-Z papieren versie

De Seniorengids A-Z vindt u op deze site. De papieren versie 2020, speciaal bedoeld voor inwoners zonder computer, is verkrijgbaar bij het CMD, Europalaan 2. Deze oplage werd, met dank, gefaciliteerd door de gemeente Son en Breugel.

Column: De kermis

We begonnen er aan te wennen. Alles werd anders, veel stond op losse schroeven. Maar toen ook de jaarlijkse kermis een halt werd toegeroepen schoof een donkere wolk voor de zomerzon. Lang geleden was de kermis een van de weinige uitgaansmogelijkheden, waar jong en oud elkaar ontmoetten en plezier maakten. Er werd lang naar uitgekeken […]

Afscheid oud-voorzitter

Met warme woorden van de nestor Hans Braam nam de werkgroep Communicatie van de Seniorenraad tijdens een gezellige lunch met veel dank afscheid van haar oud-voorzitter (2010-2019) Peter Rotteveel en zijn vrouw Toni.