HUlp bij BelastingAangifte (HUBA’s) 2019 voor AOW-gerechtigen

HUBA vrijwilligers (van de PVGE) kunnen u helpen met het invullen van uw belastingaangifte 2019. Deze vrijwilligers hebben een opleiding als belastinginvuller gevolgd. Behalve  de belastingaangifte wordt ook de  zorg- en/of huurtoeslag nagezien en zo nodig aangevraagd. Dit alles tegen een kleine bijdrage van  € 5,00 . Voor deze hulp hoeft u geen lid te […]

Parochiële Caritas Instelling

Parochiële Caritas Instelling (PCI) De Parochiële Caritas Instelling “De Goede Herder” is een dienst van nabije en kleine hulp aan mensen die dit nodig hebben en willen accepteren, binnen de gemeenten Son en Breugel en Sint-Oedenrode, ongeacht geloof, ras, afkomst of status. Als andere instanties niet meer kunnen of willen helpen, kunt u een beroep […]

Klik &Tik de Basis

Een cursus voor beginners waarin u de basisbeginselen leert van de computer en de tablet, zoals o.a. het gebruik van het toetsenbord, de muis of het aanraakscherm van een tablet. Verder leert u de eerste beginselen over hoe u het internet opgaat. De cursus is gratis en bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. […]

Busdienstregeling 2020 met o.a. lijnen 21, 22 en 406

Busdienstregeling 2020 Bravo. Buslijnen 21 en 22 op pagina 72 en 73 in het Hermes busboekje 2020. Lijn 21 Lijn 21 is een nieuwe buslijn tussen Meubelboulevard Ekkersrijt en Breugel (ter vervanging van lijn 9). Van maandag tot en met vrijdag in de spits rijdt de bus 2 keer per uur. In de daluren, de […]

CBR: gezondheidsverklaring online insturen is sneller

donderdag 7 maart 2019 Wie na zijn 75e zijn rijbewijs wil verlengen moet een gezondheidsverklaring overleggen. Start daar op tijd mee want het hele proces kan maanden in beslag nemen. Win tijd door de verklaring online in te sturen. Senioren die hun rijbewijs willen laten verlengen op of na hun 75e, hebben een gezondheidsverklaring nodig. […]

Scootmobielhulpdiensten voor pech onderweg

Als u pech krijgt met uw scootmobiel, kunt u op diverse manieren hulp inroepen. Beide diensten hieronder bieden 24 uur per dag, 7 dagen per week, hulp door heel Nederland. 1. Scootmobiel Hulpdienst De medewerkers van de alarmdienst noteren waar u staat en zorgen dat u snel wordt opgehaald en, samen met uw scootmobiel, naar […]

Verkeersveiligheid: U werkt er zelf aan mee!

Voor bijeenkomsten over verkeersveiligheid en/of plaatselijke verkeerssituaties bestaat altijd grote belangstelling. Dat blijkt keer op keer bij themaochtenden en -middagen die de SeniorenRaad organiseert, soms samen met het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform (themamiddag Verkeersveiligheid, november 2015*). In maart 2016 werd een presentatie gegeven in het HOi-Huis door Leon van Meerendonk, die zich naast zijn […]

Veel licht belangrijk voor senioren

De senioren onder onze lezers zullen waarschijnlijk allemaal de ervaring hebben dat zij meer licht nodig hebben dan vroeger. Naar deze ervaringen zijn veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Hierna enkele voorbeelden en toepassingen. Het is nu eenmaal zo dat met het klimmen der jaren het oog achteruit gaat. De lens kan bijvoorbeeld vergelen of verstarren, waardoor […]

Afkortingen: O,w.e.e. (O, wat een ergernis….)

Dagelijks wordt u geconfronteerd met vele afkortingen. Soms weet u er geen raad mee. De lijst hieronder kan u helpen. De lijst, veelal op het gebied van welzijn en zorg, is samengesteld door de Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB) en de Provincie, en door ons aangevuld met afkortingen van instellingen en organisaties in Son […]

Geheugenbibliotheek in bibliotheek

In de bibliotheek van Son en Breugel heeft ook de geheugenbibliotheek een plaats gekregen. De geheugenbibliotheek is voor volwassenen met geheugenproblemen, voor dementerenden en de mantelzorgers. Er is een diversiteit aan materialen bijvoorbeeld: boeken over diverse onderwerpen, fotoboeken van vroeger, spelletjes, filmpjes op DVD en herinneringskoffertjes met allerlei herkenbare spulletjes. Een (jaar)abonnement kost € 3,00, […]