Artikelen door SR

KBO’s, PVGE en Seniorenraad treden meer samen naar buiten

  Onze gemeente telt diverse ouderenorganisaties met eigen leden zoals de KBO Breugel, KBO Son en PVGE. Als overkoepelende stichting is de Seniorenraad (zonder individuele leden) onder meer gesprekspartner voor de gemeente. Iedere organisatie voorziet op haar eigen wijze /de aangesloten leden van informatie. De Seniorenraad verstrekt inwoners van Son en Breugel, via deze Seniorenpagina, […]

COLUMN: BEDELENDE (3) KONINGEN

Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. Mijn oude is versleten, mijn moeder mag ’t niet weten. Mijn vader heeft het geld al stiekem neergeteld.   Op de avond van Driekoningen, 6 januari, zal dit al eeuwenoude liedje aan het begin van de avond weer in de straten te horen zijn. Het wordt […]

Seniorengids, papieren versie

De actuele Seniorengids A-Z vind je op deze site. De papieren versie van februari 2020 (die nog voor circa 90% klopt…) speciaal bedoeld voor inwoners zonder computer, ligt – omdat het CMD gesloten is – in de hal van het Vestzaktheater, naast de tasjes van de ‘ophaalbieb’. Deze oplage werd, met dank, gefaciliteerd door de […]

COLUMN: KERSTFEEST

Begonnen als een heidens feest (joelfeest) is het door de eeuwen heen langzaam door het Christendom overgenomen en als Kerstfeest over de hele wereld verspreid. Het is een bizonder aansprekend gebeuren met veel symbolen afgeleid van vroegere heidense gebruiken. De ontwikkeling tot het huidige Kerstfeest is mede te danken aan de commercie. Een goed voorbeeld is de kerstman, een commercieel […]

COLUMN: DECEMBER, LICHT EN LEKKER

Echt zo’n maand om naar uit te kijken! Lief geweest dit jaar? Dat zal 5 dec blijken… Gloeiende konen, schoen, wortel, gezang; voor Piet, welke kleur dan ook, ben ik niet bang!   Lekkers, een brief, kaart of gedicht; een maand vol spanningen, maar ook van licht. De kortste dag, de langste nacht, een nieuw […]

Voor wat, hoort wat!

Het is een oud gezegde dat we weer eens van stal halen. De Seniorenraad onderhoudt een website met specifieke informatie voor met name de oudere inwoners van deze gemeente. Zo vind je bijvoorbeeld (afhaal)eetgelegenheden, de busdienstregeling, een actuele activiteitenagenda, informatie over zorg, wonen en welzijn. In een aparte rubriek staat de Seniorengids A-Z, waarin opgenomen […]

Eiwit van levensbelang

Het belang van het eten van gezond en vers voedsel plus elke dag minimaal 30 minuten bewegen behoeft langzamerhand geen betoog meer. Maar wat is gezond voedsel? Boeken zijn er over vol geschreven. Het belang van eiwit en vooral hoeveel per dag, blijft daarbij vaak onderbelicht. Toch zijn juist eiwitten belangrijke bouwstenen voor het lichaam. […]

Afvalinzameling verandert in 2021

Een artikel medio oktober in het regionale Eindhovens Dagblad was aanleiding voor Jeroen Harbers, voorzitter a.i. van het bestuur van de Seniorenraad en zijn werkgroep Wonen om de conclusies uit de eigen enquête van 2016 alsmede de bevindingen uit de gemeentelijke afvalspiegel van 2019 tegen het licht te houden en af te stemmen met andere […]

Vacatures en Speerpunten Seniorenraad

Vrijwilligers Seniorenraad Alle bestuurs- en werkgroepleden verrichten hun taken niet alleen met enthousiasme maar ook vrijwillig. De beloning bestaat vooral uit het actief blijven, het meedenken in oplossingen, invloed hebben op je woonomgeving en nieuwe relaties aangaan. Heb je kwaliteiten op het gebied van zorg, leidinggeven, penningmeesterschap, secretariaatswerkzaamheden, welzijn, mobiliteit, ben je een goede gastheer/-vrouw […]