Artikelen door

Enquête Informatie; Wat, waar hoe Conclusies en aanbevelingen

De deelnemers van het seniorenpanel hebben aangegeven hoe zij de informatievoorziening in Son en Breugel beoordelen. Nadat in een vorig artikel een aantal uitslagen zijn aangereikt worden nu de daaruit door de SeniorenRaad getrokken conclusies en aanbevelingen besproken. Geconcludeerd kan worden dat veel senioren informatie over veel lokale onderwerpen (heel) belangrijk vinden. Meer dan 90% […]

Gehouden enquête: Infomatie; Wat, waar, hoe

VEEL SENIOREN WETEN ZELF DE WEG OM GEWENSTE INFORMATIE OP TE ZOEKEN De enquêtedeelnemers De SeniorenRaad hield onlangs de enquête INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE bij het seniorenpanel. Het totaal aantal ontvangers van de enquête was 198, waarop een geldige respons kwam van 106 deelnemers (gelijk verdeeld over vrouwen en mannen). Van de deelnemers is 22% […]

Veiligheid in Son en Breugel

Op 28 november behandelde de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad de Nota Integrale Veiligheid Son en Breugel 2019-2022. Deze nota vormt de basis voor de veiligheidsaanpak voor de komende vier jaren. De SeniorenRaad vindt het verstandig in te spreken, opdat de onder de senioren bestaande wensen de nodige aandacht krijgen. Dit artikel is geschreven […]

Column: Samen bouwen, samen wonen

De verwelkoming aan de kade bij Son is warm, naar goede traditie, want pfff, een dag eerder in Zaanstad, het wemelde van de politie! Er wordt in Son en in Breugel, zegt Piet, ontzettend veel gebouwd en daardoor is de entree van dit dorp hem niet meer zo vertrouwd. Bij de brug wordt enthousiast gezwaaid […]

Inspraak Seniorenraad m.b.t. Nota integrale veiligheid Son en Breugel

Inspraak Seniorenraad bij commissie Algemene Zaken d.d. 28-11-2018 met betrekking tot de Nota integrale veiligheid Son en Breugel 2019 – 2022 Geachte voorzitter, dames en heren, Veiligheid is voor iedere dorpsbewoner, maar zeker ook voor senioren, van groot belang. De overheid heeft een zwaarwegende taak bij het tot stand brengen van de veiligheid van burgers. […]

Jaarverslag 2017 van de Stichting Seniorenraad Son en Breugel

Jaarverslag 2017 van de Stichting Seniorenraad Son en Breugel. In dit jaar bestond de Stichting Seniorenraad 10 jaar. In een feestelijke bijeenkomst op 16 mei werd gememoreerd aan het ontstaan van de stichting en de activiteiten van de Seniorenraad. Onder grote belangstelling van de pioniers en medewerkers van het eerste uur alsook huidige medewerkers, bevriende […]

COLUMN: Houdt Braef Stand

Wanneer ik voor het laatst voluit achter een voetbal heb gerend staat me niet meer zo helder voor de geest. Niet vreemd natuurlijk, want het moet vele tientallen jaren geleden geweest zijn en het voorval had kennelijk onvoldoende indruk gemaakt om in mijn tanende geheugen te kunnen worden teruggehaald.. Gek eigenlijk, want een voetbalwedstrijd tussen […]

Column: Kaften

Ik dacht dat het kaften van schoolboeken een bezigheid was waar ik, sinds mijn kinderen de deur uit waren, niets meer mee van doen zou krijgen. Als vader bood ik de helpende hand bij het kaften van de schoolboeken van onze kinderen. Niet alleen uit vaderliefde, maar meer nog misschien uit eigenbelang. Immers, aan het […]

Najaarsenquête Informatie: Wat, waar, hoe

INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE Onze najaarsenquête Een van de activiteiten van de SeniorenRaad betreft het houden van enquêtes. In de afgelopen jaren zijn er onderwerpen aan bod gekomen als mobiliteit, veiligheid en wonen. De (anonieme) antwoorden op de vragen worden gebruikt als input voor de SeniorenRaad, die op grond van het resultaat aanbevelingen aan belanghebbenden […]

Column: Zomerslaap

Mijn wereldbeeld staat ondersteboven, net als dat van de luiaard… Snakte ik er vroeger naar om een deel van de koude winter over te slaan, nu is het omgedraaid: mag ik alstublieft zo’n hittegolf aan me voorbij laten gaan en een luie zomerslaap houden? Luiaards slapen, meestal hangend in een boom, zo’n 10 uur per […]